Politica de confidentialitate

SC NAIL SECRETS SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și
securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și
practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de
persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.mynailstore.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali
consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter
personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului
www.mynailstore.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și
condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției
datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din
punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul
www.mynailstore.ro

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în
continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, SC NAIL SECRETS SRL administrează în condiții de siguranță și
numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre
dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor și serviciilor SC NAIL SECRETS SRL

Prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți
de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Avand in vedere Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR” , Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi
aplicabil de la 25 mai 2018, va transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce anume va
prelucram datele dumneavoastra personale, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum
le stocam in conditii de siguranta.

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ROLUL PĂRȚILOR

În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor prelucra o serie de date cu caracter
personal, respectiv: datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului dezvăluite de
Client către SC NAIL SECRETS SRL si datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale SC NAIL SECRETS SRL
dezvăluite Clientului;

1.1 Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de
identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice
identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

1.2 Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal?

Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de
date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea,
inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in
orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea

1.3 Care sunt riscurile generate de o prelucrare necorespunzatoare si neconforma
cu prevederile legale nationale si europene

Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 si Legea nr. 677/200, cu modificările şi completările ulterioare
se refera este definit astfel:

,,Riscul [..] poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera
prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate
conduce la discriminare, furt sau fraudă a identității, pierdere financiară, compromiterea reputației,
pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea
neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială,,(
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date)

1.4 Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului cu entitatea juridică sau
persoana fizică, în numele căreia acționați (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia)
și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de parte contractantă.

Deasemenea va putem transmite oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail, fara alte
obligatii sau plati din partea niciunei parti sau cu acordul dumneavoastra sa beneficiati de organizarea de
concursuri si campanii publicitare cu premii.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, cum ar fi:

Vom prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate si pe perioada
garantiei produselor achizitionate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, societatea va
transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe
durata existentei societatii.

1.5 Cine mai poate prelucra date cu caracter personal in numele nostru?

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în
posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii
accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și
a altor riscuri similare.

Societatea noastră poate imputernici firmele de curierat sa prelucreze astfel de date pentru livrarea
produselor, in acelasi timp in procesul de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal mai sunt
implicati si angajatii nostri.

De asemenea, societatea poate furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii
de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care
garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face
conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de
plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe
comune de ofertare pe piata Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra, respectiv datele cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul
General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele
prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRTILOR

În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate
obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației
privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR:

2.1. Se prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Clientului în scopul
încheierii și executării Contractului, precum și în scopul transmiterii de comunicări Persoanelor de
Contact ale Clientului, inclusiv comunicări comerciale din partea SC NAIL SECRETS SRL sau a partenerilor;

2.2. Se conformează obligațiilor ce-i revin în calitate de operator în ceea ce privește încălcarea
securității datelor cu caracter personal și totodată, informează Clientul cu privire la orice astfel de
încălcare a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată.

2.3. Desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi contactat de către
Client, pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă de e-mail:
office@mynailstore.ro;

2.4. Prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului pentru scopul
încheierii și executării Contractului, asigurându-se astfel că respectă cerințele legislației prin
utilizarea unui temei adecvat al prelucrării datelor și asigurarea informării adecvate a SC NAIL SECRETS SRL, conform
acestui document;

2.5. In calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabil de implementarea unor măsuri
tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter
personal, tuturor clientiilor care furnizeaza date cu caracter personal cat si persoanelor de contact ale
SC NAIL SECRETS SRL, mentionate in contract sau in alte documente.

2.6. În cazul în care este obligat conform legislației aplicabile, desemnează un responsabil cu protecția
datelor cu caracter personal și comunică datele de contact la care acesta poate fi contactat de către
SC NAIL SECRETS SRL pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal;

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
 1. Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele
  dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de
  prelucrare;
 2. Dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu
  caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 3. Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate
  datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru
  îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare,
  datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării sau sa va opuneti, care se aplică în cazul în care dumneavoastră
  contestați exactitatea datelor cu caracter personal, prelucrarea este ilegală.
 5. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe
  care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod
  curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 6. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu
  Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1,
  010336 București sau la adresa de e- mail anspdcp@dataprotection.ro ;
 7. Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor
  dumneavoastra personale;
 8. Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe
  interesul nostru legitim;
 9. Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe
  consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte
  doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi
exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise la sediul SC NAIL SECRETS SRL, Marasesti nr.3, Arad, Jud. Arad, telefon +40 784 299 209;

MASURI DE CONFIDENTIALITATE PENTRU PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

3.1. Ne asigurăm că drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor personale deținute de noi
sunt respectate și că oferim mijloacele necesare pentru a le permite să își exercite drepturile.

3.2. Oferirea de informații persoanelor vizate – oferim persoanelor vizate informații clare și ușor
accesibile cu privire la operatorul de date și prelucrarea datelor lor personale.

3.3. Asigurarea unui mecanism pentru modificarea sau retragerea consimțământului – oferim un mecanism pentru
ca persoanele vizate să modifice sau să-și retragă consimțământul.

3.4. Asigurarea unui mecanism pentru a se opune prelucrării – oferim un mecanism care permite persoanelor
vizate să se opună prelucrării datelor lor personale.

3.5. Împărtășirea exercitării drepturilor de principiu cu privire la datele cu caracter personal – luăm
măsuri rezonabile pentru a informa terții cu care au fost împărtășite datele cu caracter personal, despre
orice modificare, retragere sau obiecții care rezultă din exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

3.6. Rectificarea sau ștergerea – implementăm un mecanism pentru a facilita exercitarea drepturilor
persoanelor vizate să acceseze, să corecteze și/sau să șteargă datele lor cu caracter personal.

3.7. Oferirea unor copii a datelor cu caracter personal prelucrate – putem oferi o copie a datelor cu
caracter personal prelucrate, supusă politicii de reținere și ștergere, atunci când se solicită de către un
responsabil cu datele cu caracter personal.

3.8. Limitarea colectării – limităm colectarea datelor personale la minimul relevant, proporțional și
necesar pentru scopurile identificate.

3.9. Limitarea prelucrării – limităm prelucrarea datelor cu caracter personal la ceea ce este adecvat,
relevant și necesar pentru scopurile identificate.

3.10. Reținerea – nu reținem date cu caracter personal mai mult decât este necesar în scopul pentru care
s-au prelucrat datele cu caracter personal.

3.11. Eliminarea – se va face in conditii de siguranta si pentru a evita si preveni alte riscuri.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în
posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii
accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și
a altor riscuri similare.

Deasemenea societatea garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin
sistemul sau informatic, declara ca sunt protejate bazele de date inclusiv prin criptare electronica, au
fost incheiate protocoale de colaborare cu societatile informatice care gestioneaza pagina noastra de web,
s-au prevazut specificatii de securizare a datelor in contractele de colaborare precum si in procedurile
interne si exista prevederi de confidentialitate in contractele angajatilor nostri.

Contactează-ne acum!

0784-299-209 /0357-801-038
office@mynailstore.ro